از ساعت 9 صبح تا 8 شب

لکه خون روی مبل را چگونه پاک کنیم؟

لکه خون روی مبل را چگونه پاک کنیم؟

قالیشویی : به دلایل حوادث ناخواسته ممکن است لکه های خون روی مبل و کاناپه ایجاد شود. مشاهده لکه های خون آزاردهنده و ناخوشایند است. از بین بردن لکه های خون یک چالش است. اما در صورت تازه و مرطوب بودن لکه های خونی ناپدیدکردن آنها بسیار راحت‌تر از لکه های خشک است. البته راه […]